2003 Yılından itibaren yurt geneline hizmet vermeye başlamış özellikle İstanbul ve çevre illerde çeşitli harita ve inşaat projelerinde görev alıp başarı ile tamamlamıştır. Şirketimiz profesyonel iş ahlakına sahip olup, özel şirketlere, mülki idarelere, kamu kuruluşlarına ve mühendislik firmalarına inşaat ve harita mühendisliği sektöründe ihtiyaç duyulan tüm konularda hizmet vermektedir.

Temel İlkemiz

İnşaat ve harita sektöründe müşteri ve çevre memnuniyetini en üst düzeyde tutmak projelerimizi en yeni, en hassas, araç ve gereçleri en doğru teknolojileri kullanarak maksimum hassasiyet ile minimum zamanda uygulamaktır.

FAALİYET ALANLARIMIZ;

 • İmar uygulamaları
 • Yola terk, ifraz ve tevhid
 • Yol projeleri ve uygulamaları
 • Halihazır harita üretimi
 • Plankote çalışmaları
 • Altyapı ölçme, projelendirme ve uygulamaları
 • İş sonu ( As-built ) projelerin hazırlanması
 • Aplikasyon
 • Kamulaştırma
 • Dış cephe ve iç mekan rölevesi
 • 3D Modelleme
 • Hafriyat ölçme ve hesapları
 • Batimetri ( Deniz, göl, dere vb yerlerin zemin haritası ) ölçümleri
 • Deformasyon ölçme ve değerlendirmesi
 • Proje takibi
 • Proje bazında danışmanlık hizmeti
 • Sayısallaştırma
 • Coğrafi ve kent bilgi sistemleri
 • Adres ve numarataj çalışmaları
 • Kontur gabari ve TUS projeleri
 • Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması